Bóg zapłać za wielką pomoc misjonarzom z diecezji rzeszowskiej.