PONIEDZIAŁEK
22.05.
Św. Rity z Cascii
6.30 1.+ Helena Świątek (w rocz. śm.), Marceli i zmarli ze Świątków i Subików, int. rodziny
2.Msza św. dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla syna, int. rodziców i siostry
18.00 1.+ Jerzy Paluch (w 6 rocz. śm.), int. żony
2.+ Władysław Paluch, int Wiolety Tarnowskiej
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. kierownika, koleżanek i kolegów z Zakładu Aktywności Zawodowej
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. Anety i Łukasza Parzygnat
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. rodziny Tabisz z Kopytowej
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.8), int. dzieci
WTOREK
23.05.
6.30 + Zbigniew Dziadosz, int. żony
18.00 1.+ Anna i Julian Dziadosz, int. Alicji Dziadosz
2.+ Zmarli z rodziny Leśniaków, Kuliszów, Nentarzy, Szurlejów, int. rodziny
3.+ Krzysztof Bąk (w 30 dzień po śm.), int. żony i córeczki
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. Maria Tarnowska
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. Wojtka i Marioli Forystek z rodziną
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. Barbara Paluch z rodziną
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.9), int. dzieci
ŚRODA
24.05.
NMP Wspomożycielki Wiernych
6.30 + Izabela Więcek (w rocz. śm.), int. córki
18.00 1.+ Stanisława i Jan Głogowscy, Janina, Stanisław, Andrzej Filip, Tekla, Anna, Józef Kułak, Bronisława, Tomasz Basista, Edward Róż i zmarli z rodziny, int. Krystyny Róż
2.+ Joanna Delimata (im.), Dominik i Anna, int. rodziny
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. Maria i Mieczysław Paluch
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. rodziny Jagiełów i Tomkiewiczów z Łęk Dukielskich
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. rodziny Jabłońskich i Peperów z Kopytowej
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.10), int. dzieci
CZWARTEK
25.05.
6.30 + Salomea Leśniak (w 7 rocz. śm.), Krystyna Mazurowska, Maria Longawa, Henryk, Stefan, Edward Leśniak, int. córki
18.00 1.+ Bogdan, Janina, Stanisław Dubis, Tadeusz Sajdak i zmarli z rodziny Adamczyków i Dubisów, int. Krystyny Sajdak
2.+ Stefania, Tadeusz Dziadosz, Ireneusz Mikosz, Władysław, Władysława, Władysław Dziadosz, int. rodziny
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. Sylwestra Palucha z rodziną
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. Władysławy i Jana Forystek z Gorzyc
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. Marta i Stanisław Król z Kopytowej
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.11), int. dzieci
PIĄTEK
26.05.
Św. Filipa Neri
Dzień Matki
6.30 + Alfreda Świątek(Dzień Matki), Stefan, Adam, int. córki i syna
18.00 1.+ Emilia Kiełtyka (Dzień Matki), int. dzieci
2.+ Władysława Gąsior (Dzień Matki), int. córki
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. Joanny Paluch-Bożek z rodziną
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. Marii Daraż z Jarosławia
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. Maria i Tadeusz Kasprzyk z Leśniówki
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.12), int. dzieci
SOBOTA
27.05.
6.30 1.+ Wiktoria Żołnierczyk (w rocz. śm.), int. Jacek Dubis z rodziną
2.+ Bronisława i Józef Głowa, int. rodziny
18.00 1.+ Jan Świątek(w 2 rocz. śm.), int. córki Eli z rodziną
2.+ Alfreda, Maria, Stanisława, Józef, Rozalia, Zdzisław Tłusciak, Karolina Baran, Maria Piskorz, int. Elżbiety z rodziną
O.Ad. + Zdzisław Paluch, int. kuzyna Józefa z rodziną
Ks.Mk + Jerzy Bocheński, int. Ludwiki i Stanisława Mrozowskich
Ks.Bog + Tadeusz Jaskółka, int. Stanisławy Wójtowicz z Kopytowej
Ks.Mk + Eleonora Ochałek (greg.13), int. dzieci
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
28.05.2023 r
7.30 + Marian Dziadosz (ur.) i za zmarłych z rodziny Dziadoszów, Prętników i Więcków, int. córki Genowefy z rodziną
9.00 ZA DZIECI ROCZNICOWE, ICH RODZICÓW I CHRZESTNYCH
10.30 Ks.Mk 1.+Józefa, Bronisława, Maria, Jan, Zenon, Teresa Fijałkiewicz, Zdzisław, Sławomir Doniek, int. Alfred Fijałkiewicz
2.Msza św. dziękczynna w 50-tą rocznicę urodzin Bogdana, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. żony i córek
3. + Eleonora Ochałek (greg.14), int. dzieci
15.30 + Adolf Dubis, Albert, Franciszek, Ludwika, Małgorzata Kucia, Józef Bobula, Leon i Henryka, int. Marii Dubis z rodziną