PONIEDZIAŁEK
06.01. 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.30 + Helena i Józef Cichoń, Anna Krzywda, Julian Wójtowicz, int. Włodzimierz i Grażyna Paluch
9.00 + Zbigniew Dziadosz (w 5 rocz. śm.), Anna i Julian Dziadosz, int. Alicji Dziadosz
10.30 Msza św. dziękczynna w 30-tą rocznicę ślubu Mirosławy i Tadeusza, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. dzieci
15.30 ZA WSZYSTKICH  PARAFIAN
WTOREK 
07.01.  
6.30 1. + Jan Siurkiewicz, int. brata Franciszka 2. Msza św. dziękczynna w 30-tą rocznicę urodzin Magdaleny, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. rodziców
17.00 + Janina, Czesław, Władysław Adamczyk, int. syna Stanisława
O.Ad. + Mariusz Marszał, int. sąsiada Marka
ŚRODA 
08.01.   
6.30 + Władysław Dziadosz (ur.) i Władysława, int. rodziny
17.00 + Władysław Gołąb, Piotr i Józefa, Helena i Jan Musiał, int. rodziny
O.Ad. + Mariusz Marszał, int. cioci z Jasła
Ks.Mk + Gizela Baran, int. rodziny Wójtowiczów i Źrebców
CZWARTEK 
09.01.   
6.30 + Tadeusz Kasprzyk, int. syna Stanisława z rodziną
17.00 + Edward Dubis (w rocz. śm.), Katrzyna, Jan, Władysław, Edward Pepera, Kacper, Katarzyna, Władysław Zdziarski, int. Kazimiery Doniek
O.Ad. + Mariusz Marszał, int. cioci Zofii z rodziną
Ks.Mk + Gizela Baran, int. chrześniaka Ryszarda Mrozowskiego z rodziną
PIĄTEK 
10.01.   
6.30 + Anna, Helena, Jan Baran, int. Stanisław Baran
17.00 + Tadeusz Kasprzyk, int. syna Sławomira  zrodziną
O.Ad + Mariusz Marszał, int. rodziny Hnatów z Toków
Ks.Mk + Gizela Baran, int. Barbara i Zenon Baran
SOBOTA 
11.01.   
6.30 + Tadeusz Kasprzyk, int. córki Bożeny z rodziną
17.00 + Anna Baran (w rocz. śm.), Zenon i Teresa Fijałkiewicz, int. rodziców
O.Ad + Mariusz Marszał, int. Anny Buczyńskiej
Ks.Mk + Gizela Baran, int. rodziny Nowaków
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
12.01.2020 r.   
7.30 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN
9.00 + Marian Musiał, int. rodziny
10.30 + Jadwiga, Emilia, Paulina, Joanna i Adolf Kiełtyka, int. rodziny
15.30 + Władysław Kurowski (w rocz. śm.)  i Stefania Kurowska, int. córki Wiesławy Cichoń  z rodziną